NSP aktiespararna

5 skäl att investera i NSP


Starka globala varumärken

NSP äger och driver 61 Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Våren 2014 blev det klart att NSP fick rättigheten att etablera även KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Fridays i Sverige och Danmark. TGI Fridays och KFC tillhör de mest kända och framgångsrika varumärkena inom snabbmat och Casual Dining i världen.

KFC och TGI öppnar för fortsatt tillväxt

NSP har expanderat kraftigt under de senaste fem åren och ökat från cirka 40 till 62 restauranger i portföljen. KFC och TGI Fridays är attraktiva på marknaden och öppnar för fortsatt tillväxt. Den första TGI Fridays-restaurangen öppnades i somras mitt i hjärtat av Köpenhamn med 240 sittplatser och i november öppnar NSP Sveriges första KFC-restaurang, alldeles vid foten av Öresundsbron. Det blir en drive thru-restaurang med perfekt läge där mycket trafik passerar. NSP är exklusiv franchisetagare av TGI Fridays i Danmark och bolaget planerar för ytterligare upp till fyra restauranger inom en femårsperiod. Potentialen för KFC är stor, i Sverige finns det cirka 750 hamburgerrestauranger, men inget renodlat kycklingkoncept. Det är fortfarande för tidigt att säga om hur många det kan bli, men NSP har kapacitet att öppna 5-6 nya restauranger om året. NSP utvärderar idag ett stort antal potentiella lägen.

Stabil marknad

NSP agerar i en bransch som är relativt okänslig för konjunktursvängningar. Restaurangbranschens omsättning i Sverige och Danmark ökar, just nu dessutom starkare än exempelvis mode, transport, kommunikation, alkohol och tobak. Underliggande drivkrafter är fortsatt urbanisering, att människor lägger mindre tid på att laga mat, växande befolkning samt en ökning av ensamhushåll.

Starka kassaflöden och stordriftsfördelar

NSP:s verksamhet kännetecknas av starka kassaflöden som kan användas till lönsam expansion och utdelning till aktieägarna. Verksamheten binder inte något rörelsekapital och det löpande återinvesteringsbehovet i restaurangerna är relativt begränsat jämfört med grundinvesteringen. Befintlig portfölj kräver återinvesteringar på ca 25 MSEK i snitt per år som belastar resultatet genom avskrivningar. Grundinvesteringen på cirka 6 MSEK skrivs av på drygt 6 år.

Verksamheten kännetecknas av tydliga stordriftsfördelar där nya restauranger bidrar till positiv marginalförstärkning bara efter något år. Hemligheten ligger i NSP:s strukturerade processer, avancerade IT-system och effektiva administration som skapar förutsättningar för nyöppnade restauranger att redan efter en kort tid leverera positiva driftsresultat (EBITDA på restaurangnivå). NSP räknar med att grundinvesteringen på cirka 6 miljoner kronor återbetalas inom 3 år.

 

Vill du veta mer? Se fördjupad presentation.